katana [soshu_ju kazuhira saku SHOWA 47] (okubo kazuhira) (mukansa)


Sold

Item number: esg2110-1038

katana [soshu_ju kazuhira saku SHOWA 47] (okubo kazuhira) (mukansa)(kanagawa/SHOWA/Gendaitou)