katana [hizen_no_kuni_ju yoshimitsu saku SHOWA 57]


Sold

Item number: esg2010-1164

katana [hizen_no_kuni_ju yoshimitsu saku SHOWA 57](hizen/SHOWA/Gendaitou)