katana [noshu seki zenjoke musashi_no_kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono)


Sold

Item number: esg2010-1125

katana [noshu seki zenjoke musashi_no_kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono)(nino/EDO/Sintou)