wakizashi [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira HOREKI 11] (3 generation)


¥ 350,000(JPY)

Item number: esg1910-2081

数量

wakizashi [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira HOREKI 11] (3 generation)(musashi/EDO/Sintou)