tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu)


Sold

Item number: esg1910-3041

tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu)(tokyo/MEIJI/Gendaitou)