katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword)


Sold

Item number: esg1910-1063

katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword)(saga/HEISEI/Gendaitou)