yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations)


Sold

Item number: esg1510-4035

yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations)(musashi/EDO/Sintou)