kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae

Sold

Item number: esg1510-6050

kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae(EDO)