katana [tsuguhira saku SHOWA 38] (takahashi tsuguhira) (First disciple of Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder)


Sold

Item number: esg2410-1053

katana [tsuguhira saku SHOWA 38] (takahashi tsuguhira) (First disciple of Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder)(nagano/SHOWA/Gendaitou)