katana [nanban-tetsu-o-mote echizen-no-Kuni-ju kanenori]


Sold

Item number: esg2310-2053

katana [nanban-tetsu-o-mote echizen-no-Kuni-ju kanenori](EDO/Sintou)