katana [higo-ju kaneshige SHOWA 50] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family)


¥ 480,000(JPY)

Item number: esg2310-1109

数量

katana [higo-ju kaneshige SHOWA 50] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family)(kumamoto/SHOWA/Gendaitou)