katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki)


¥ 480,000(JPY)

Item number: esg2310-1105

数量

katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki)(nino/MUROMACHI/Kotou)