ko_katana (ko_katana and kozuka are connected) [hirokuni senju] (hiroki hirokuni) (yanagimura senju) (mukansa)


¥ 150,000(JPY)

Item number: esg2310-6050

数量

ko_katana (ko_katana and kozuka are connected) [hirokuni senju] (hiroki hirokuni) (yanagimura senju) (mukansa)(kanagawa/Gendaitou)