tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)


¥ 350,000(JPY)

Item number: esg2310-1097

数量

tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)(okayama/SHOWA/Gendaitou)