katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation)


¥ 680,000(JPY)

Item number: esg2310-1082

数量

katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation)(tokyo/SHOWA/Gendaitou)