katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school) [banshu himeji ni oite]


Sold

Item number: esg2310-1054

katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school) [banshu himeji ni oite](harima/EDO/Sintou)