katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation)


¥ 650,000(JPY)

Item number: esg2310-1052

数量

katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation)(musashi/EDO/Sintou)