katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation)


Sold

Item number: esg2310-1011

katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation)(EDO/Sintou)