katana [mutsu aihan shin katana kaji touryo miyoshi nagamichi GENJI 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku)


Sold

Item number: esg2210-1121

katana [mutsu aihan shin katana kaji touryo miyoshi nagamichi GENJI 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku)(tsu/EDO/Sinsintou)