katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 52] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy)


Sold

Item number: esg2210-1109

katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 52] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy)(hizen/SHOWA/Gendaitou)