katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune) (Son of Matsubara Kaneyoshi)


Sold

Item number: esg2210-1091

katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune) (Son of Matsubara Kaneyoshi)(gifu/HEISEI/Gendaitou)