katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu)


Sold

Item number: esg2210-1063

katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu)(musashi/EDO/Sintou)