katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou)


Sold

Item number: esg2210-1061

katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou)(yamashiro/EDO/Sintou)