wakizashi [hoshu takada_ju fujiwara yukinag] (wazamono)


Sold

Item number: esg2110-2067

wakizashi [hoshu takada_ju fujiwara yukinag] (wazamono)(EDO/Sintou)