katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu)


Sold

Item number: esg2110-1069

katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu)(kumamoto/SHOWA/Gendaitou)