katana [omi_no_kami fuji] (fujiwara tsuguhiro)(wazamono)[Sword cane] (zatoichi stick) (Gold inlay setsudan mei) [yamano kauemon_no_jyo]


¥ 480,000(JPY)

Item number: esg2110-1035

数量

katana [omi_no_kami fuji] (fujiwara tsuguhiro)(wazamono)[Sword cane] (zatoichi stick) (Gold inlay setsudan mei) [yamano kauemon_no_jyo](EDO/Sintou)