katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna GENROKU 17] (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku)(wazamono)


¥ 1,200,000(JPY)

Item number: esg2110-1031

数量

katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna GENROKU 17] (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku)(wazamono)(settu/EDO/Sintou)