katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku] (kanefusa 24 generation) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)    [muso shinden_ryu yoshinobu_no_tame SHOWA 55]


¥ 450,000(JPY)

Item number: esg2110-1023

数量

katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku] (kanefusa 24 generation) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)    [muso shinden_ryu yoshinobu_no_tame SHOWA 55](gifu/SHOWA/Gendaitou)