katana [seki_ju hidemune saku SHOWA 57] (Matsubara Ryuhei Hidemune)(Son of Matsubara Kaneyoshi)


Sold

Item number: esg2110-1022

katana [seki_ju hidemune saku SHOWA 57] (Matsubara Ryuhei Hidemune)(Son of Matsubara Kaneyoshi)(gifu/SHOWA/Gendaitou)