wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO)


Sold

Item number: esg2110-2001

wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO)(musashi/EDO/Sinsintou)