katana [unshu_ju sadanaga saku] (kobayashi sadanaga)


¥ 420,000(JPY)

Item number: esg2110-1009

数量

katana [unshu_ju sadanaga saku] (kobayashi sadanaga)(shimane/HEISEI/Gendaitou)