katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki)


¥ 580,000(JPY)

Item number: esg2010-1156

数量

katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki)(tokyo/SHOGEN/Gendaitou)