dai shou hitokoshi(long and short set) dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63]


¥ 600,000(JPY)

Item number: esg2010-1136

数量

dai shou hitokoshi(long and short set) dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63](niigata/SHOWA)