katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou)


Sold

Item number: esg2010-1130

katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou)(tsu/EDO/Sintou)