wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI]


Sold

Item number: esg1910-2090

wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI](satsuma/MUROMACHI/Kotou)