katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)


Sold

Item number: esg1910-1130

katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)(musashi/EDO/Sinsintou)