wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono)


Sold

Item number: esg1910-2071

wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono)(EDO/Sintou)