tachi [bushu takakura_ju tenju naohiro kohou Showa 39] (yanagawa naohiro) (copy of ichimonji)


Sold

Item number: esg1910-1123

tachi [bushu takakura_ju tenju naohiro kohou Showa 39] (yanagawa naohiro) (copy of ichimonji)(SHOWA/Gendaitou)