katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era)


Sold

Item number: esg1910-1122

katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era)(okayama/SHOWA/Gendaitou)