katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu)


Sold

Item number: esg1910-1117

katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu)(fukuoka/HEISEI/Gendaitou)