wakizashi [echizen_no_ju shimosaka kunikiyo]


Sold

Item number: esg1910-2052

wakizashi [echizen_no_ju shimosaka kunikiyo](EDO/Sintou)