katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)


Sold

Item number: esg1910-1101

katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)(fukuoka/HEISEI/Gendaitou)