tantou [yoshihiro saku] (nakayama ikkansai yoshihiro)


Sold

Item number: esg1910-3042

tantou [yoshihiro saku] (nakayama ikkansai yoshihiro)(musashi/EDO/Sinsintou)