katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu)


¥ 550,000(JPY)

Item number: esg1810-1090

数量

katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu)(hizen/HEISEI/Gendaitou)