katana [chikugo_no_kuni_ju mutouh mitsuhiro Showa 48] (mutouh mitsuru)


¥ 380,000(JPY)

Item number: esg1810-1070

数量

katana [chikugo_no_kuni_ju mutouh mitsuhiro Showa 48] (mutouh mitsuru)(fukuoka/SHOWA/Gendaitou)