yari [mino_no_kami fujiwara masatsune] (3 generation)


Sold

Item number: esg1810-4001

yari [mino_no_kami fujiwara masatsune] (3 generation)(owari/EDO/Sintou)