katana [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (1 generation miyoshi nagamichi) (sintou jou-saku) (Saijo O Wazamono)


¥ 980,000(JPY)

Item number: esg2410-1071

数量

katana [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (1 generation miyoshi nagamichi) (sintou jou-saku) (Saijo O Wazamono)(tsu/EDO/Sintou)