tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono) [SHITOKU]


¥ 2,200,000(JPY)

Item number: esg2410-1070

数量

tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono) [SHITOKU](bizen/NANBOKUCHO/Kotou)