tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri)


¥ 350,000(JPY)

Item number: esg2410-3046

数量

tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri)(aichi/SHOWA/Gendaitou)