wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono)


¥ 500,000(JPY)

Item number: esg2410-2020

数量

wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono)(owari/EDO/Sintou)